Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

Axter, Ignaz

  • Data i miejsce urodzenia: ?
  • Data i miejsce śmierci: ?

Ignaz Axter był malarzem czynnym na Śląsku w latach 1735–1746. Prawdopodobnie pochodził z Czech, lecz data i miejsce jego urodzin nie są znane. Nie wiadomo również gdzie artysta zdobył poznał technikę malarstwa freskowego. Wydaje się jednak, iż odbył gruntowną edukację w tym zakresie przed przyjazdem na Śląsk. W latach 40. XVIII wieku razem z wrocławskim mistrzem cechowym, Franzem Xaverem Antonem Felderem, pracował jako pomocnik w warsztacie Philippa Christiana Bentuma, pomagając przy realizacji malowideł w bibliotece i Sali Książęcej klasztoru Cystersów w Lubiążu. Możliwe, iż w tym czasie artysta mieszkał w Górze, gdzie w 1742 roku był świadkiem na ślubie w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny.

Wszystkie znane badaczom dzieła Axtera to prace o tematyce sakralnej: obrazy olejne przeznaczone do wnętrz kościołów i dekoracje freskowe świątyń. Jego najważniejsze realizacje freskowe na Śląsku to wykonane wspólnie z Felderem malowidła na sklepieniach kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Sicinach (1740) oraz kościoła parafialnego pw. św. Walentego w Lubiążu (1743–1745). Twórczość Axtera ukształtowały lata współpracy z Bentumem, który był uważany za jego nauczyciela. Realizacje Axtera charakteryzują się rokokową dekoracyjnością, jasną tonacją barwną oraz schematami kompozycyjnymi zaczerpniętymi z twórczości Bentuma i Felixa Antona Schefflera. Dzieła malarza wypełniają nienaturalnie wydłużone figury ludzkie, ukazane bez dbałości o szczegół czy głębię przedstawienia.

Artysta pracował dla środowisk zakonnych, głównie cystersów z Lubiąża i karmelitów z Głębowic i Wołowa oraz dla duchowieństwa diecezjalnego z Góry. Po 1746 roku Axter jest nieuchwytny w dokumentach źródłowych z terenu Śląska. O jego dalszych losach można jedynie spekulować. Malarz najprawdopodobniej opuścił Śląsk w poszukiwaniu lepszego miejsca do rozwijania malarskiej kariery. Możliwe, iż zmienił zawód lub nieoczekiwanie zmarł.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz informacje w bazie dla zaawansowanych »