Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

Heigel, Franz

  • Data i miejsce urodzenia: przełom XVII i XVIII wieku, Mirsk
  • Data i miejsce śmierci: 07 IV 1737, Świdnica

Franz Heigel był malarzem cechowym czynnym w Świdnicy. Urodził się prawdopodobnie w Mirsku na przełomie XVII i XVIII wieku. Jego ojciec był bielarzem. Miejsce edukacji artysty jest nieznane, jednak bardzo możliwe, iż odbył podróż czeladniczą do Bawarii. W 1726 roku uzyskał prawo miejskie w Świdnicy i tytuł mistrza tamtejszego cechu. W tym mieście pracował aż do śmierci. Malarz był zamożnym mieszczaninem: wiadomo, iż udzielał pożyczek na duże sumy i posiadał kamienicę przy jednej z głównych ulic miasta. W 1728 roku Heigel ożenił się z Joanną Sommerfeldt, córką sukiennika. Młodzi małżonkowie mieli trzech synów i dwie córki.

Heigel malował obrazy ołtarzowe i dekoracje freskowe. Pierwsza monumentalna dekoracja nasklepienna autorstwa świdnickiego mistrza powstała w 1731 w kościele parafialnym pw. NMP w Lusinie (1731). Najwybitniejszą realizacją malarza są malowidła w kaplicy pw. św. Anny w Starych Bogaczowicach (1736). Dzieła freskowe Heigla charakteryzują się późnobarokową dekoracyjnością. W jego twórczości można dostrzec wpływy bawarskich freskantów: Johanna Baptisty Zimmermanna i Cosmasa Damiana Asama. Malarz często wypełniał swoje kompozycje malowanymi monochromatycznie postaciami aniołków czy koszami kwiatów. Idealizowanie figur, jasna kolorystyka oraz rokokowa elegancja mogą być uznane za rezultat wpływu pochodzącego z Monachium i pracującego na Śląsku Felixa Antona Schefflera, którego Heigel poznał osobiście, ponieważ w 1732 roku monachijski freskant ożenił się z jego bratanicą, Marią Barbarą.

Świdnicki mistrz pracował głównie na zlecenia środowisk zakonnych – cystersów ze Starych Bogaczowic, joannitów ze Strzegomia i świdnickich jezuitów. Jako malarz cechowy przyjmował zamówienia na różne prace malarskie od świdnickiej Rady Miejskiej. Rozwijająca się kariera artysty zakończyła się gwałtownie jego śmiercią w Świdnicy w 1737 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz informacje w bazie dla zaawansowanych »