Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

Axter, Ignaz

Axter, Ignaz

  • Data i miejsce urodzenia: ?
  • Data i miejsce pogrzebu: ?

  • Inne zapisy nazwiska i imion: Ignatius
  • Zawód: malarz
  • Miejsce zamieszkania: Góra ?
  • Miejsca działalności: Chomiąża, Góra, Lubiąż, Siciny, Stara Góra, Wrocław

Miejsce i data urodzenia Ignaza Axtera są nieznane. Malarz prawdopodobnie pochodził z Czech. Przebywał na Śląsku w latach 1735–1746. 3 VII 1742 roku został odnotowany jako świadek na ślubie w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Górze. Miejsce i data śmierci malarza są nieznane.


Dzieła freskowe na Śląsku

Inne dzieła

- Siciny,
kościół parafialny pw. św. Marcina, dekoracja freskowa sklepienia, 1740 (z Franzem Xaverem Antonem Felderem),
budynek prepozytury cystersów, jadalnia, dekoracja freskowa, około 1740,
- Chomiąża, dekoracja freskowa stropu, 1743,
- Góra,
kościół parafialny pw. św. Katarzyny, kaplica pw. Krzyża Świętego, dekoracja freskowa,
kościół pomocniczy pw. Bożego Ciała, kaplica Świętych Schodów, dekoracja freskowa,
- Stara Góra, kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła, kaplica pw. św. Jerzego, dekoracja freskowa.

Autor noty: Emilia Kłoda

Ignaz Axter podstawową edukację malarską odbył najprawdopodobniej jeszcze w Czechach. Na Śląsk mógł przybyć razem z Philippem Christianem Bentumem. W latach 40. XVIII wieku razem z Franzem Xaverem Antonem Felderem pracował jako pomocnik w warsztacie Bentuma i był uważany za jego ucznia. Axter najprawdopodobniej osiadł w Górze, gdzie pracował jako malarz cechowy.

Twórczość Ignaza Axtera ukształtowały lata współpracy z Philippem Christianem Bentumem. Jego realizacje charakteryzują się rokokową dekoracyjnością, jasną tonacją barwną oraz schematami kompozycyjnymi zaczerpniętymi z twórczości Bentuma i Felixa Antona Schefflera. Działa malarza wypełniają nienaturalnie wydłużone figury ludzkie, ukazane bez dbałości o szczegół czy głębię przedstawienia.

Canstantin Beyer, opat klasztoru Cystersów w Lubiążu, klasztory Karmelitów w Głębowicach i Wołowie.

A. Schultz, Untersuchungen zur Geschichte ser Schlesischen Maler (1500–1800), Breslau 1882, s. 17; 

C. Buchwald, Axter, Ignaz, [w:] Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von Antike bis zur Gegenwart, red. U. Thieme, E. Becker, t. 2, Leipzig 1908, s. 288; 

B. Patzak, Die Elisabethkapelle des Breslauer Doms, Breslau 1922 („Die Kunst in Schlesien”, 1), s. 19; 

R. Scholtz, Die St. Martinskirche zu Seitsch. Ein schelsiches Barockbaudeknmal des Kloster Leubus, „Guhrauer Grenzbote. Kalender für Stadt und Kreis Guhrau“, 1933, s. 79–81; 

K. Kalinowski, Lubiąż, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 („Śląsk w Zabytkach Sztuki”, red. T. Broniewski, M. Zlat), s. 180, 187–188; 

S. Gumiński, Późnobarokowy kościół w Sicinach i problem jego autorstwa, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 9 (1973), s. 67–75, s. 67; 

R. Sachs, Axter, Ignaz, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. 6, München – Leipzig 1992, s. 28; 

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001  , s. 150–151; 

B. Lejman, Philip Christian Bentum, malarz śląskiego baroku, Warszawa 2008, s. 182–190.