Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

Robert, Johann Jacob

Robert, Johann Jacob

  • Data i miejsce chrztu: ?
  • Data i miejsce pogrzebu: 19 IV 1728, Jelenia Góra

  • Zawód: malarz
  • Miejsce zamieszkania: Jelenia Góra od około pocz. XVIII w.
  • Miejsca działalności: Jelenia Góra

Miejsce i data urodzenia Johanna Jacoba Roberta są nieznane. Zmarł w Jeleniej Górze i został tam pochowany 19 IV 1728 roku. W dniu 12 IX 1707 roku ożenił się z Marią Elisabeth z domu Coller i jako katolik zamieszkał w Jeleniej Górze na terenie parafii pw. św. Erazma i Pankracego. Małżeństwu urodziła się co najmniej czwórka dzieci:
- syn Johann Jacob, ochrzczony 17 XII 1708 roku,
- syn Johann Benjamin, ochrzczony 29 VII 1710 roku,
- córka Johanna Concordia, ochrzczona 22 VIII 1712 roku,
- syn Carol Joseph, ochrzczony 17 VII 1714 roku.


Dzieła freskowe na Śląsku

Inne dzieła

- Jelenia Góra, kościół parafialny pw. św. Erazma i św. Pankracego, Św. Ignacy Loyola i Św. Franciszek Ksawery, obrazy olejne w ołtarzu bocznym św. Ignacego Loyoli, 1713,
- Łomnica, plebania parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Anioł Stróż, obraz olejny,
- Wojanów, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, Święta Rodzina, obraz olejny,
- Jelenia Góra, Muzeum Karkonoskie, rysunkowy projekt graficznego portretu Johanna Gottfrieda Glafeya (1656–1720), sztychowanego przez Martina Bernigerotha,
- Jelenia Góra, kościół parafialny pw. św. Erazma i św. Pankracego, kaplica pw. Krzyża Świętego, portret proboszcza Andreasa Caffarta w jego epitafium, 1720 (zaginiony w 1945 roku),
- portret Johanna Christopha Moelera, pastora z Jeleniej Góry, sztychowany przez Johanna Oertla (zaginiony),
- portret Johanny Theodory Adolph z domu Schultz, zmarłej w 1720 roku, sztychowany przez Johanna Oertla (zaginiony),
- portret Balthasara Adolpha (zaginiony),
- portret Eliasa von Beuchela, zmarłego w 1723 roku, sztychowany przez Johanna Heinricha Rentza i Johanna Daniela Montalegre (zaginiony),
- portret Melchiora Knebela (1660–1708), sztychowany przez Martina Bernigerotha (zaginiony).

Autor noty: Andrzej Kozieł

Miejsce edukacji artysty jest nieznane. W 1707 roku był on już mistrzem cechowym czynnym w Jeleniej Górze, gdzie pracował aż do śmierci.

Johann Jacob Robert malował przede wszystkim obrazy olejne: płótna ołtarzowe, obrazy naścienne i portrety utrzymane w charakterystycznej gładkiej manierze malarskiej. Tworzył także dekoracje freskowe, o czym świadczy jedyne znane nam dzieło artysty w tej technice – przedstawienie iluzjonistycznej nastawy ołtarzowej w kaplicy pw. św. Anny w Jeleniej Górze. Najprawdopodobniej jednak nie był profesjonalnym freskantem, bowiem nie znał techniki fresku mokrego – malowidło freskowe w jeleniogórskiej kaplicy pw. św. Anny zostało wykonane w technice fresku suchego. Robert korzystał z traktatu Andrei Pozza, z którego czerpał wzorce iluzjonistycznej architektury ołtarzowej. Pod względem formalnym oraz tematycznym twórczość Roberta wpisuje się w nurt sztuki jezuickiej na Śląsku doby baroku.

 

Pracował dla fundatorów z kręgu Kościoła katolickiego, głównie dla jeleniogórskich jezuitów oraz proboszcza parafii pw. św. Erazma i św. Pankracego w Jeleniej Górze, Andreasa Caffarta; malował także portrety dla jeleniogórskich mieszczan oraz miejscowego protestanckiego duchowieństwa.

A. Schultz, Untersuchungen zur Geschichte ser Schlesischen Maler (1500–1800), Breslau 1882, s. 127; 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, tzw. Kartoteka Erwina Hintzego; 

E. Wiese, Thomas Weisfeldt. Ein nordischer Barockbildhauer in Schlesien, „Jahrbuch der preussischer Kunstsammlungen“, 55 (1934), s. 57–88, s. 86; 

A. Kozieł, Czy w Jeleniej Górze istniało w epoce baroku środowisko malarzy?, [w:] Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu, red. A. Kozieł, Jelenia Góra 2012, s. 111–122, s. 113, 118, il. 104.