Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

Krzeszów, kaplica Grobu Chrystusa

Dekoracja freskowa Grobu Chrystusa w kaplicy pw. św. Marii Magdaleny w Krzeszowie powstała w 1736 roku z inicjatywy opata tamtejszego klasztoru Cystersów, Benedicta Seidla. Autorem malowideł jest Georg Wilhelm Neunhertz, który wykonał je równolegle z dekoracją freskową w sąsiednim Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich.

Namalowane w technice fresku mokrego przedstawienia pokrywają z zewnątrz ściany dookoła zachodniej części kaplicy Grobu Chrystusa. Dekoracja freskowa składa się z dziewięciu malowideł umieszczonych w ostrołukowych arkadach flankowanych kamiennymi, sześciokątnymi kolumnami o wysokości około 2,5 m. Poczynając od północy są to kolejno: Śpiący dwaj strażnicy, Archanioł Michał, Anioł z włócznią, Anioł z koroną cierniową, Anioł z krzyżem, Anioł z gwoździami, Anioł z purpurowym płaszczem, Archanioł z płonącym mieczem i Śpiący dwaj strażnicy. Każda z przedstawionych postaci ukazana jest na iluzjonistycznym kamiennym postumencie z barokowym ornamentem w formie muszli na szarym tle. Nisze z wizerunkami strażników oraz archaniołów umieszczono najbliżej wejścia do kaplicy Grobu Chrystusa, nawiązując w ten sposób do sceny Zmartwychwstania. Pozostałe anioły prezentujące Arma Christi symbolizują Mękę Chrystusa z kulminacyjnym motywem krzyża, który został ukazany na osi kaplicy, po przeciwnej stronie do wejścia do Grobu Chrystusa.

Cykl malowideł na ścianach Grobu Chrystusa w kaplicy pw. św. Marii Magdaleny w Krzeszowie jest realizacją unikatową. Nie znamy bowiem żadnej innej kaplicy Grobu Chrystusa z terenu Środkowej Europy, która posiadałaby dekorację malarską z przedstawieniami strażników oraz aniołów. Ikonograficzna wyjątkowość tego dzieła łączy się z jego wysoką klasą artystyczną. Poszczególne przedstawienia strażników oraz aniołów zostały znakomicie wkomponowane w arkadowe pola, a ich szkicowa malarska forma jest popisem mistrzowskiej techniki Neunhertza.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz informacje w bazie dla zaawansowanych »
Krzeszow, kaplica pw. sw. Marii Magdaleny

Kaplica pw. św. Marii Magdaleny w Krzeszowie, mieszcząca w swym wnętrzu kopię Grobu Chrystusa, została najprawdopodobniej w 1738 roku dobudowana od wschodniej strony do Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich. Fundatorem powstania budowli był ówczesny opat klasztoru Cystersów w Krzeszowie, Benedict Seidel, natomiast architekt pozostaje nieznany. Kaplica pw. św. Marii Magdaleny mieści ostatnią, 32 stację krzeszowskiej Kalwarii, która została ufundowana w 1672 roku przez opata Bernharda Rosę.

Znajdująca się w jej wnętrzu kaplica Grobu Pańskiego stanowi dokładną replikę Grobu Chrystusa z bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie z czasu po jego przebudowie w 1555 roku. Budowniczowie krzeszowskiej kaplicy prawdopodobnie wzorowali się na ilustracjach zamieszczonych w dziele Bernardina Amica Trattato delle piante et immagini de sacri edifizi di Terra Santa, które zostało opublikowane we Florencji w 1620 roku. Wnętrze krzeszowskiej budowli składa się zgodnie z tradycją z dwóch pozbawionych dekoracji pomieszczeń, natomiast z zewnątrz od strony zachodniej kaplicę ozdabia 10 kolumn oraz wzorowana na oryginale pseudolatarnia. Na tle innych kaplic Grobu Chrystusa na Śląsku krzeszowski obiekt wyróżnia usytuowanie wewnątrz innej budowli oraz malarska dekoracja ścian zewnętrznych pędzla Georga Wilhelma Neunhertza.