Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

Krzeszów, Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich

Dekoracja freskowa w mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich przy kościele opackim pw. Łaski NMP w Krzeszowie powstała w 1736 roku z inicjatywy opata miejscowego klasztoru Cystersów, Benedicta Seidla. Autorem polichromii jest Georg Wilhelm Joseph Neunhertz, wnuk Michaela Willmanna i autor dekoracji freskowej kościoła opackiego.

Wykonane w technice fresku mokrego malowidła freskowe pokrywają sklepienia dwóch kopuł oraz rozdzielający je gurt, glify okienne, portali dwóch wejść do kościoła oraz wyjścia na cmentarz. Sklepienia obu kopuł wypełnione są iluzjonistycznie wykreślonymi złotymi kasetonami. Podczas gdy dolna partia wnętrza poświęcona jest średniowiecznym książętom piastowskim, to malarska dekoracja kopuł przedstawia historię krzeszowskiej fundacji gloryfikując kolejnych opatów i dobroczyńców klasztoru. W kopule północnej umieszczono sceny z początków piastowskiej fundacji: księżna Anna z Bolesławem Rogatką u papieża Innocentego IV z aktem fundacji dla benedyktynów z Opatowic, przekazanie krzeszowskich dóbr cystersom z Henrykowa, spisanie anniwersariów dla Piastów pochowanych w krzeszowskiej nekropolii i pochód wojskowy jako parabola okresu rządów książąt świdnicko-jaworskich. Z kolei w kopule południowej przedstawiono najważniejszych opatów: Theodoricusa, Mikołaja V Goldbergera, Martina Clave, Walentego Rühlinga, Bernharda Rosę, Dominicusa Geyera i Innozenza Fritscha z planem ufundowanego przez siebie kościoła opackiego oraz kolejnych władców dokonujących konfirmacji egzempcji krzeszowskiego opactwa: Zygmunta Luksemburskiego, Albrechta II Habsburga, Władysława Pogrobowca, Jerzego z Podiebradu, Ludwika Jagiellończyka, Ferdynanda I Habsburga i Rudolfa II Habsburga.

Krzeszowska opacka fundacja mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich poza swą funkcją sepulkralną stanowiła akt wdzięczności i gloryfikacji pierwszych dobroczyńców klasztoru oraz symbol kontynuacji w osobach kolejnych opatów krzeszowskich średniowiecznego dziedzictwa książęcej fundacji. Zarówno pod względem artystycznym jak i zawartych w niej treści ideowych malarska dekoracja krzeszowskiego mauzoleum stanowi dzieło wyjątkowe w skali europejskiej.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz informacje w bazie dla zaawansowanych »
Krzeszow, Mauzoleum Piastow

Mauzoleum Piastów w Krzeszowie zostało wzniesione w latach 1728–1735, a prace nad wystrojem wnętrza kontynuowano aż do 1746 roku. Kaplica grobowa książąt świdnicko-jaworskich Bolka I, Bernarda i Bolka II – fundatorów i dobroczyńców krzeszowskiego opactwa – została wzniesiona przy wschodniej ścianie kościoła opackiego Łaski NMP, z którą łączy się dwoma wejściami umieszczonymi po bokach ołtarza głównego. Fundatorem budowli był opat miejscowego klasztoru Cystersów, Innozenz Fritsch. Nazwisko architekta pozostaje natomiast nieznane.

Mauzoleum Piastów, którego budową kierował Joseph Anton Jentsch, składa się z dwóch bliźniaczych centralnych pomieszczeń sklepionych kopułami, które połączono potężnym gurtem spinającym przestrzeń kaplicy. W jej wnętrzu zachował się oryginalny wystrój i wyposażenie ze znakomitą monumentalną dekoracją freskową. Krzeszowskie mauzoleum jest jednym z najwybitniejszych dzieł architektury sepulkralnej na Śląsku.