Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku

PL CZ

O autorach

Projekt „Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku” został zrealizowany w 2013 roku przez BAROK-PRACOWNIĘ Andrzeja Kozieła, a poszczególne prace wykonali:

 • dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr

  dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr

  Instytut Historii Sztuki
  Uniwersytet Wrocławski
  akoziel@adm.uni.wroc.pl
  www.historiasztuki.uni.wroc.pl/sklad/ak

  Autor koncepcji muzeum i główny koordynator jego realizacji. Główny specjalista od spraw merytorycznych. Autor i redaktor not do bazy danych i na stronę internetową oraz pozostałych tekstów.

 • mgr Danuta-Maria Chałat

  mgr Danuta-Maria Chałat

  Instytut Historii Sztuki
  Uniwersytet Wrocławski
  chalatdanuta@gmail.com

  Współautorka koncepcji muzeum i koordynatorka jego realizacji. Specjalistka od kwerend terenowych. Autorka not do bazy danych i na stronę internetową.

 • mgr Emilia Kłoda

  mgr Emilia Kłoda

  Instytut Historii Sztuki
  Uniwersytet Wrocławski
  emiliakloda@gazeta.pl

  Specjalistka od kwerend bibliotecznych i archiwalnych oraz bazy danych. Autorka not do bazy danych i na stronę internetową.

 • mgr Małgorzata Górska

  mgr Małgorzata Górska

  Wydział Infomatyki i Zarządzania
  Politechnika Wrocławska
  malgorzata.maria.gorska@gmail.com

  Koordynator techniczny projektu. Specjalistka od spraw informatycznych i bazy danych.

 • Jan i Marta Zięba

  Jan i Marta Zięba

  www.zieba.wroclaw.pl

  Autorzy gigapanoram we wnętrzach obiektów z dekoracjami freskowymi.

 • mgr Magdalena Pulik

  mgr Magdalena Pulik

  pulimag@gmail.com
  www.pulik.edl.pl

  Autorka fotografii malowideł freskowych, obiektów architektonicznych oraz powiększeń wybranych malowideł freskowych.

 • Iguana Studio Maciej Fiebig, Dariusz Kostusiak s.j.

  Iguana Studio Maciej Fiebig, Dariusz Kostusiak s.j.

  www.iguanastudio.pl

  Przygotowanie strony internetowej i bazy danych muzeum.

 • Agencja Interaktywna 360

  Agencja Interaktywna 360

  www.ai360.pl

  Przygotowanie wirtualnych spacerów po obiektach z dekoracjami freskowymi.

 • mgr Grzegorz Joachimiak

  mgr Grzegorz Joachimiak

  Katedra Muzykologii
  Uniwersytet Wrocławski
  gjoachimiak@wp.pl

  Pomysł kierownictwo i muzykologiczna opieka nagrania i wydania płyty CD, a także przygotowanie partytury wraz z rekonstrukcją i aranżacją muzyki stanowiącej oprawę muzyczną wirtualnych spacerów.

 • Oprawa muzyczna

  Oprawa muzyczna

  Jan Čižmář (pierwszy od lewej): lutnia 11- i 13-chórowa, gitara barokowa; Julia Karpeta (pierwsza od prawej): viola da gamba; Marta Kratochvílová (druga od lewej): flet traverso; Martyna Pastuszka (druga od prawej): skrzypce
  www.lute.pl

  Wykonanie utworów stanowiących oprawę muzyczną wirtualnych spacerów.

 • mgr Adam Szeląg

  mgr Adam Szeląg

  Instytut Historii Sztuki
  Uniwersytet Wrocławski
  adam_sz88@op.pl

  Autor not do bazy danych i na stronę internetową.

 • PhDr. Martin Mádl, PhD.

  Autor fotografii malowideł freskowych wykorzystanych przy tworzeniu muzeum.

 • Jerzy Buława

  Autor fotografii malowideł freskowych wykorzystanych przy tworzeniu muzeum.