Bądź bliżej kultury i sztuki

Sztuka romańska w Europie

Średniowiecze stworzyło wiele cennych dzieł, a sztuka romańska, choć prosta i surowa, wywarła ogromny wpływ na dalszy rozwój Europy. Romanizm fascynuje do dziś, a zachowane zabytki z tego okresu są dziś cennymi pamiątkami. Gdzie można się z nimi zetknąć? Jakie dzieła sztuki romańsk...